Rehabilitació de Terrasses i Cobertes

Terrassa transitable acabada amb gres

Coberta transitable acabada en pintura de poliureta

Coberta no transitable acabada en grava