Empresa impermeabilitzacio

Solucions tècniques en impermeabilització

En la construcció d’edificis és important combinar diferents components per evitar, a la llarga, la filtració d’aigua. L’experiència demostra que el 90% de filtracions que es produeixen en un edifici provenen principalment de problemes en el sistema de construcció. Està demostrat que l’aigua és l’element més destructiu de la naturalesa i si el sistema emprat i els materials usats no són els més adequats a l’hora d’impermeabilitzar les superfícies conflictives, finalment es produiran les indesitjables fugues d’aigua. Normalment, arquitectes, enginyers i contractistes passen molt de puntetes pel que fa a temes seriosos d’impermeabilització; i els propietaris finals dels edificis no es preocupen massa a dedicar recursos de manteniment pel que fa  a aquest aspecte i només ho fan quan apareixen les primeres filtracions. Gràcies a la nostra empresa d’impermeabilització podem resoldre aquests problemes.

A la nostra empresa impermeabilitzaci comptem amb els millors professionals del sector

A la nostra empresa d’impermeabilització comptem amb els millors professionals del sector

Els actuals sistemes d’impermeabilització sempre han de tenir molt en compte els últims avenços en tecnologia de materials i els fabricants d’aquests materials han de poder donar la informació correcta i concreta en l’ús d’aquests mètodes per tal d’assegurar cicles de vida molt més efectius. Ara per ara, tothom hauria de tenir clar que en la construcció de nous edificis, el procés d’impermeabilització ha de ser usat com un factor totalment ineludible i que, en cap cas, pot ser passat per alt.

Imperbé Solucions és una dinàmica i innovadora empresa del sector de la construcció amb 15 anys d’experiència i especialitzada en solucions tècniques d’impermeabilització. El seu equip està format pels millors professionals i experts d’impermeabilització. Tot això, unit a la gran qualitat dels productes i a l’aplicació continua de les últimes novetats en impermeabilització, fan de la nostra empresa la millor opció per a les seves necessitats en impermeabilització. Oferim un tracte directe i tractem de donar la millor resposta a totes aquelles qüestions relacionades amb la impermeabilització.  Al mateix temps també oferim als nostres clients, tant particulars com professionals del sector,  la possibilitat d’adquirir a través nostre els materials necessaris per a les impermeabilitzacions que vulguin portar a terme. La nostra principal característica es basa en el compromís i la serietat envers tots els nostres clients.